Neurofysiologiska mätningar av syntaktisk bearbetning och tidsbegränsningar på arbetsminne

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Med hjälp av EEG mäts hur hjärnans språkbearbetning påverkas av tidsbegränsningar på korttidsminnet.

Med hjälp av ERP (Event-Related Potentials) kan man avläsa hur hjärnaktivitet förändras med millisekundsprecision. Vi ska använda denna teknik för att undersöka hur tidsbegränsningar på arbetsminnet påverkar hjärnans bearbetning av meningsbyggnad. Vi vet idag väldigt litet om hur språkbearbetning påverkas av den tidsram som utgör människans uppmärksamhetsfokus, de få sekunder som vi uppfattar som nuet. Mer kunskap om detta skulle bidra till ökad förståelse av hur hjärnan bearbetar språk i allmänhet och vad som händer vid språkproblem relaterade till hjärnskador.

Det finns mycket som talar för att vi uppfattar omvärlden i tidsramar på runt tre sekunder. Bland annat är människor bra på att uppskatta tidsintervall så länge de inte överstiger tre sekunder. Detta tyder på att vi kan ha ett helhetsperspektiv på det vi uppfattar inom tre sekunder. Man har även sett att människor från vitt skilda kulturer organiserar kroppsrörelser i tresekundssekvenser. Tal utgör inget undantag, eftersom det består av kroppsrörelser och resulterande ljud. Därför brukar sekvenser som utgör en hel intonationsfras ha en längd på strax under tre sekunder. Denna tidsgräns stämmer överens med vad man har antagit kan hållas i det språkliga arbetsminnet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012013/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Schremm, A., Merle Horne & Mikael Roll, 2015, I : Journal of Neurolinguistics. 35, s. 68-84

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mikael Roll, Sabine Gosselke Berthelsen, Magnus Lindgren & Merle Horne, 2013, I : Frontiers in Psychology. 4, 01004.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)