Nytt medicinhistoriskt källmaterial. En arabisk medicinsk encyklopedi från 900-talet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Indexering och översikt av ett omfattande men hittills outforskat arabiskt källmaterial som belyser en viktig del av medicinens historia.

Inom ramarna för detta projekt studeras en hittills outforskad arabisk medicinsk handbok från 900-talet: al-Muʿālaǧāt al-Buqrāṭiyya (Hippokratiska behandlingsmetoder). Texten tillskrivs den kliniskt verksamme läkaren Abū al-Ḥasan aṭ-Ṭabarī. Den omfattar i sin mest kompletta version ca 700 sidor. Någon textkritisk utgåva finns ännu inte, inte heller någon översättning, utan hela verket måste läsas i handskriven form och på originalspråket. Texten är en viktig källa för studiet av medicinens historia. Den ger information om den medeltida medicinens status under 900-talet, läkaryrkets villkor, förekomst av sjukdomar och behandlingsmöjligheter (medicinska såväl som kirurgiska) mm vilket bidrar till att komplettera och nyansera bilden av denna nästan okända del av idéhistorien. Projektets syfte är att göra al-Muʿālaǧāt al-Buqrāṭiyya tillgänglig för vidare forskning genom att sammanställa indices över de personnamn, boktitlar, geografiska platser och läkemedelssubstanser som omnämns i texten, samt ge en överblick över hela verket genom att summera innehållet i varje huvudsektion.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012010/12/31

Participants