Den nya svenska filmen: kultur, kriminalitet, kakofoni

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Den nya svenska filmen är en fortsättning på antologin Solskenslandet som publicerades av Atlantis 2006. Den nya boken, som utkommer hösten 2013, fokuserar den svenska filmproduktionen fram till dags dato.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012013/12/31

Participants