NEXTFOOD

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Lantbruksvetenskaper

Nyckelord

 • Food, knowledge transfer, farming, policy

Beskrivning

NEXTFOOD will design and implement a research-based, effective learning strategy that enhances all involved stakeholders´ understanding of complex situations and hones their abilities to help co-create a more sustainable future in agrifood and forestry systems.

Populärvetenskaplig beskrivning

NEXTFOOD syftar till att utveckla metoder för kunskapsöverföring mellan akademi och landsbygd, primärt jordbrukssektorn, för att utveckla aktörerna förmåga att i samhandling skapa mera hållbara lantbruks- och skogsbrukssystem.
Kort titelNextFood
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/04/152022/04/14

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • Swedish University of Agricultural Sciences (ansvarig)
 • University of Bologna
 • University of South Bohemia
 • University Of Oradea
 • Norwegian University of Life Sciences
 • Forestry Research Institute of Sweden (SkogForsk)
 • Metropolitan University College, Denmark
 • University of Chile
 • Mekelle University
 • American Farm School
 • Bioinstitut, o.p.s

Participants