SKOLESTØJ 2: Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø - lydmiljøets betydning for et godt arbejdsmiljø og undervisningsmiljø i folkeskolen

Projekt: ForskningSamarbete med skolor, Samarbete med kommuner och landsting, Tvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete, Individuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Samhällsvetenskap
 • Medicin och hälsovetenskap

Beskrivning

Detta projekt finansierades av Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF 33-2011-03). Totalt cirka 4,4 miljoner (DKR).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/10/032014/09/30

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • National Research Centre for the Working Environment (ansvarig)
 • Akustik Aps
 • AB Akustik
 • Dansk Center for Undervisningsmiljø
 • Technical University of Denmark

Participants

 • Kristiansen, Jesper - National Research Centre for the Working Environment (PI)
 • Lund, Søren Peter - National Research Centre for the Working Environment (CoI)
 • Roger Persson - National Research Centre for the Working Environment - Institutionen för psykologi (CoI)
 • Nielsen, Per Møberg - Akustik Aps (CoI)
 • Toftum, Jørn - Technical University of Denmark (CoI)
 • Knudsgaard larsen, Per - AB Akustik (CoI)
 • Challi, Rasmus - Dansk Center for Undervisningsmiljø (CoI)
 • Lindskov, Jannie Moon - Dansk Center for Undervisningsmiljø (CoI)