Støj og stress i storrumskontorer: Sammenhæng mellem udsættelse for kontorbaggrundsstøj og præstationsevne, stress og mental træthed

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete, Individuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskap
 • Teknik och teknologier

Beskrivning

Detta projekt finansierades av Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF). Totalt cirka 2,7 miljoner (DKR)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/09/012012/08/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • National Research Centre for the Working Environment (ansvarig)
 • Technical University of Denmark

Participants

 • Lund, Søren Peter - National Research Centre for the Working Environment (PI)
 • Kristiansen, Jesper - National Research Centre for the Working Environment (CoI)
 • Roger Persson - National Research Centre for the Working Environment - Institutionen för psykologi (CoI)
 • Toftum, Jørn - Technical University of Denmark (CoI)
 • Clausen, Geo - Technical University of Denmark (CoI)