Nominal och verbal affixering i Kaukasus

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Nyckelord

  • Affixering, Kaukasus, Nordöstkaukasiska, Nordvästkaukasiska, Kartveliska, Morfologi

Beskrivning

Syftet med min doktorsavhandling är att jämföra nominala och verbala affix i språk i Kaukasus, vilket inkluderar nordvästkaukasiska, nordöstkaukasiska, kartveliska, indoeuropeiska och turkiska språk.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/09/012023/06/30

Participants