Granens försvar mot barkborreburen blånadssvamp året efter kraftig torka - undersökning av eftersläpningseffekter och bidragande faktorer

Projekt: Forskning

Beskrivning

Förra årets regnfattiga och varma sommar ledde till att 2.5 miljoner kubikmeter granskog dödades av granbarkborren, vilket är det hitintills mest omfattande angreppet under ett år i södra Sverige. Granbarkborren förökar sig i stora, äldre träd och angrepp på levande granar brukar föregås av god tillgång på stormfällda träd, men även kraftig torkstress kan sätta ner trädens försvar. Det varma och torra vädret 2018 gjorde träden försvagade, samtidigt som värmen ledde till en andra generation av granbarkborrar under sommaren, något som är ovanligt i Sverige eftersom det vanligtvis är för kallt för att den första generationen ska hinna utvecklas och reproducera sig samma år. Pågående klimatförändring medför dock att den här typen av händelseförlopp kan bli vanligare. En viktig fråga är därför om det går att anpassa skogsbruket för att minska risken för skador. När det gäller tillväxt har tidigare studier kartlagt eftersläpningseffekter med lägre, resursbegränsad tillväxt året efter torka. Om detta även gäller trädens försvar mot angrepp är okänt. Denna studie avser att utforska detta då den ovanligt torra och varma sommaren 2018 ger oss en unik möjlighet att kartlägga kvardröjande effekter av torka på granens försvar utan att genomföra kostsamma torkexperiment i äldre granskog. Resultaten från studien kommer att ge säkrare modellberäkningar av klimatförändringseffekter, och generera kunskap av betydelse för rekommendation av plantsort vid återbeskogning efter slutavverkning.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/05/012021/03/31

Participants