Novel Interneurons for future cell therapy for brain diseases

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • interneurons, brain repair, direct reprogramming, optogenetics, chemogenetica

Beskrivning

Interneurons are specific neuronal subtypes in the brain that are paramount for neural function. Loss or dysfunction of interneurons in the cortex is implicated in several brain disorders such as psychiatric diseases.

My research uses advanced technology to generate interneurons from novel cell sources. We aim to extensively define the subtype and function of novel interneurons and their possibility for therapeutic use in the future. The overall purpose is to create new and improved protocols to generate specific and disease-relevant interneurons with direct reprogramming. For this we are using reprogramming technology in animal models or human stem cell culture systems together with electrophysiology, RNA sequencing, tracing technologies and cell specific manipulation.

Populärvetenskaplig beskrivning

Lunds universitet har en lång tradition att transplantera dopaminceller från foster till hjärnan, för att behandla Parkinsons sjukdom, en av våra vanligaste ålderssjukdomar med långsamma och stela rörelser som typiska symptom. Då varje operation kräver en stor mängd celler och detta ger upphov till svåra logistiska och etiska frågeställningar.
För 4 år sedan var Lund först i världen med att omvandla vanliga hudceller direkt till nervceller utan att passera stamcellstadiet. Nu har vi kommit ett steg längre och kan omvandla immunceller direkt i hjärnan genom att spruta in gener som leder till nervcellsbildning. Vi kan också på liknande sätt få fram specifika dopaminceller från stamceller. Detta kan fungera som ett alternativ till de tidigare fostercellerna.
Men innan vi kan tillämpa dessa som en säker och framtida behandling måste vi utvärdera nervcellernas karaktär och funktion noga. Jag vill här utforska hur de nya cellerna fungerar och hur de samarbetar med befintliga celler i hjärnan med hjälp av en avancerad teknik, elektrofysiologi. Med denna kan jag i möss mäta de transplanterade cellernas funktion och koppla den till deras förbättring i motorik och därmed förutspå vilka celltransplantat som har bäst potential för Parkinsonsbehandling. Att förstå hur nya celler fungerar i en åldrande hjärna är ett viktigt steg för en säker vidareutveckling av cellterapier för neurodegenerativa sjukdomar.

Kort titelAtt skapa nya interneuron i hjärnan
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/04/022021/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Pereira, M., Marcella Birtele, Shelby Shrigley, Benitez, J. A., Hedlund, E., Malin Parmar & Daniella Rylander Ottosson, 2017, I : Stem Cell Reports. 9, 3, s. 742–751

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)