Romanens materialitet. En undersökning av tre romaner av Fredrika Bremer

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap

Beskrivning

I forskningsprojektet avser jag undersöka valda romaner av Fredrika Bremer och deras förhandling med romanens materiella form. Genom att utifrån detta syfte även formulera en nymaterialistisk litteraturvetenskaplig läspraktik, vill jag belysa romanerna, i denna förhandling med materialitet, som alltid redan materiella i sig själva. Inom ramen för projektet undersöker jag främst tre romaner: Famillen H*** (1830-31), Grannarne (1837) och Hemmet, eller familje-sorger och fröjder (1839). Romanerna publicerades under den period då den svenska romanen definierar sig som konstform, kommersiell vara och industriell massprodukt, och samtidigt problematiserar dessa processer. Tidigare forskning har särskilt uppmärksammat Famillen H*** som metafiktiv och litterärt behandlande romanformens estetiska och sociala förutsättningar och problem i historisk kontext. I min undersökning vill jag framhålla ett större romanprojekt i Bremers författarskap, i de tre romanerna i undersökningens material, som på olika sätt prövande och förhandlande med romanformens materialitet. Projektet anknyter till de senaste årtiondenas filosofiska och teoretiska utveckling inom områden som posthumanism och nymaterialism, där det fysiska och materiella förstås som delaktigt i meningsskapande processer och förhållanden. Projektet ansluter sig därmed till en växande (post)humanistisk vetenskap och ett litteraturstudium som medvetandegör sitt deltagande i en materiell värld.
Kort titelRomanens materialitet
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/01 → …

Participants