Nya perspektiv på EU-rätten i skuggan av den konstitutionella krisen

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap
  • Juridik

Nyckelord

  • EU Law, Migration, Labour law, Brexit, Crisis, Constitution, Solidarity

Beskrivning

EUs integrationsprojekt undermineras av den våg av nationalism som sveper över Europa. Utöver de institutionella brister som påverkar EUs konstitutionella rättsliga system (t.ex. demokratiskt underskott, legitimitetskris, teknokratisk lagstiftning, m.m.) finns det flera socio-politiska faktorer vilka i relation till EUs utveckling bidrar till nationalismens spridning. Bland dessa finner vi inte minst arbetskraftsrörlighet, asylpolitik och ekonomiska åtstramningsåtgärder. Med stöd i EUs konstitutionella system bidrar dessa faktorer till en ojämlik maktfördelning mellan politiska aktörer (nationella regeringar, frivilligorganisationer, fackliga organisationer m.fl.) som på olika sätt är delaktiga i utvecklingen och underhållet av EU som integrationsprojekt. Vår workshop kommer att utforska rättssociologiska mekanismer som driver EUs konstitutionella kris genom att fokusera på fyra ämnen: EUs asyl- och migrationskris, undanträngandet av den europeiska sociala dialogen, gränsöverskridande social dumpning och Brexit. Även om dessa materiella frågor vid första anblick inte framstår som tydligt relaterade till varandra bidrar de oavsett genom att påvisa EUs konstitutionella kris i på olika skalor. Utifrån det synsättet syftar vår workshop till att komplettera traditionella koncept och metodologier rörande EUs konstitutionella kris genom att bidra med nya infallsvinklar utifrån analys av olika socio-politisk praxis med sin grund i det integrationsprojekt som EU kan anses utgöra.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/02/012019/12/31

Samarbetspartner

Participants

Related projects

(Företrädare)

Reza Banakar & Martin Joormann

Lund University, Social science faculty

2019/03/012020/02/29

Projekt: Forskning

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Reza Banakar, 2019, Transnationalisation and Legal Actors: Legitimacy in Question. Lemann Kristiansen, B., Mitkidis, K. & Munkholm, L. (red.). London: Routledge, Taylor & Francis Group, (Globalization: Law and Policy).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Reza Banakar, 2018, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (red.). Lund: Juristförlagen i Lund, s. 69-83

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (2)