Öppna data - Faktas materialitet och fragmentarisering

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • fakta, data

Beskrivning

I projektet undersöks hur olika öppna data förs samman i faktatjänster och hur dessa ges betydelse när de sedan används i skolan. I samtiden har fakta ställningen kvar som sanningsbärande samtidigt som den ofta ses som alltmer
fragmentiserad och till och med individuell. Öppna data förväntas ofta vara ett underlag för ren fakta, bortom vinkling och partiskhet. Syftet med projektet är att förstå den humanistiska dimensionen av hur öppna data hanteras - praktiskt och diskursivt - för att den ska kunna sammanföras och jämföras och därigenom översättas till fakta med sanningsanspråk samt hur denna fakta tillskrivs mening. Projektet placerar sig i en sociomateriell tradition som ser praktiker, aktörer och tekniska redskap som sammanhängande och som konstituerande av varandra. Projektet består av två delar: Delstudie 1 utforskas ett mindre antal faktatjänsters arbete med paketering, översättning och förmedling av öppna data. I delstudie 2 utforskas vad som händer när skolan använder sig av dessa faktatjänster som informationsresurser. Det empiriska materialet utgörs av intervjuer, observationer samt webbsidor som beskriver olika faktatjänster. Fakta, och därmed öppna data, har en komplex materialitet och i föreliggande projekt utmejslar vi ett nytt forskningsfält genom att utforska hur denna materialitet kommer till uttryck när olika datakällor sammanförs för att därefter användas i skolan.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012018/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Jutta Haider & Olof Sundin, 2019, London & New York : Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Olof Sundin, 2017 nov 24.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Olof Sundin, 2017 mar 6, Big data - small meaning and global discourses. Kjellberg, S. & Moring, C. (red.). Lund: The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Sundin, O. (presentatör)
2017 nov 62017 nov 7

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (1)