Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap

Beskrivning

Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning grundades hösten 2010 som ett samarbete mellan historiker vid universiteten i Köpenhamn, Lund och Malmö för att stärka den köns-/genushistoriska forskningen på båda sidor sundet. Det vänder sig till alla som är intresserade av köns-/genushistoria, från studenter till seniora forskare, till historiker såväl som aktiva inom andra ämnen. Vi har sedan starten träffats på en minikonferens varje termin, på våren i Danmark och på hösten i Sverige, alltid på en fredagseftermiddag och med middag och god samvaro på kvällen. På dessa träffar hålls kortare föredrag om aktuell köns-/genushistorisk forskning av till lika delar magisterstudenter och seniora forskare. Nätverket ger också ut ett nyhetsbrev med information om kurser, konferenser, seminarier som äger rum och nya böcker som produceras i Öresundsregionen. Koordinator och ansvarig för nyhetsbrevet är Emma Severinsson, fil. mag. och doktorand vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Verksamheten stöds och finansieras delvis av Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2010/06/19 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • University of Copenhagen (Projektpartner)
  • Malmö University

Participants

Relaterad forskningsoutput

Emma Severinsson & Bjerre, C., 2016 mar, I : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 6, s. 6-8 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Holgersson, U. (presentatör)
2019 jun 7

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Holgersson, U. (organisatör), Severinsson, E. (organisatör), Rydström, J. (organisatör)
2018 nov 2

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Holgersson, U. (medverkande)
2018 maj 25

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (15)