Om internationalisering och lärande i praktiken - en studie om hur lokala nationella företag förvärvar stora multinationella företag.

Projekt: Forskning

Beskrivning

Det finns många exempel på stora multinationella företag (MNCs) som har förvärvat lokala, nationella, företag på marknader där de vill träda in eller expandera ytterligare. Det finns mindre forskning om hur lokala, nationella, företag väljer att förvärva stora MNCs som en strategi för internationalisering. Det här forskningsprojektet fokuserar på ett framväxande fenomen om hur företag från tillväxtmarknader väljer att internationalisera sin verksamhet genom att förvärva befintliga MNCs. Kända exempel i Sverige är t ex Geelys uppköp av Volvo PV och NEVS uppköp av SAAB Automobil. Även om forskningen har visat varför dessa företag väljer förvärv som metod och strategi för att få tillgång till den kunskap och erfarenhet som MNCs har så behöver vi bättre förstå hur kunskap och lärande överförs mellan den nya ägaren och det förvärvade företaget. Syftet med detta projekt är att utveckla en förståelse för hur dessa företag lär sig att internationalisera sin verksamhet genom att fokusera på hur kunskap överförs i praktiken och den dynamiska inlärningsprocessen som följer av att förvärva ett befintligt MNC. Projektet tar en etnografisk ansats och en longitudinell kvalitativ fallstudie kommer att genomföras under tre år. Forskningsprojektet kommer att bidra med insikter om vilken roll dessa nya MNCs från tillväxtmarknader spelar i en global miljö och de utmaningar och möjligheter som följer för befintliga internationaliserade företag.
StatusEj startat

Participants