On the Formation & Functions of Cathedral Chapters and Cathedral Culture. Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Populärvetenskaplig beskrivning

Katedralen var en av de mest centrala institutionerna i det medeltida samhället. Kring stiftets biskop samlades den kyrkliga makten och dåtidens elit, dygnet runt firades gudstjänster och här utbildades stiftets präster. En viktig roll för livet i och kring katedralen hade domkapitlet eller katedralkapitlet, dvs det organiserade prästerskap som betjänade domkyrkan och bistod biskopen.

I mitt avhandlingsprojekt, som är en sammanläggningsavhandling, fokuserar jag på framväxten av kapitelinstitutionerna i norr - från tidigaste spår av etablering och fortsatt utveckling under perioden, t.ex. vilka funktioner som kan identifieras över tid etc. Jag introducerar även ett nytt begrepp, katedralkultur (cathedral culture), där kapitlen och deras medlemmar aktivt tog emot, bevarade, förändrade och förmedlade kyrklig tradition i form av liturgi, teologi, helgonkult, kyrkorätt och bildning.

Min forskning visar att de skandinaviska katedralkapitlen från etableringsskedet till periodens slut följer den dåtida kyrkliga utvecklingen i stort. Trots ett geografiskt perifert läge utgjorde de skandinaviska katedralkapitlen, deras ledare och medlemmar en viktig och aktiv del i det samtida Danmark, Norden och Europa.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/09/012016/06/04

Participants

  • Ciardi, Anna Minara (PI)

Relaterad forskningsoutput

Ciardi, A. M., 2016 jun, Lund: Lund University (Media-Tryck). 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (1)