Organisering och ledning av utvärdering av grundutbildningen i sociologi vid Lunds universitet.

Projekt: ÖvrigtUndervisning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • sociology, educational sciences, utvärdering

Beskrivning

Som studierektor organiserade och ledde jag en omfattande utvärdering av grundutbildningen i sociologi under åren 1994 och 1995. Grundutbildningen omfattade vid den tidpunkten 1.600 registrerade studenter, 65 lärare som var sysselsatta i ca. 125 delkurser. Utvärderingen hade flera inslag: kursvärderingar, analys av LADOK-data, terminsenkät där studenterna bedömde i vad mån deras grundutbildningskurser hade bidragit till utvecklandet av kritiskt tänkande, självvärdering där grundutbildningens lärare, övrig personal och studentrepresentanter deltog och, slutligen, extern utvärdering genomförd av professorerna Göran Ahrne och Rune Åberg. Utvärderingen resulterade i förändringar på grundutbildningens alla nivåer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1994/01/011995/06/30

Participants

Relaterad forskningsoutput

Anders Persson, 1996, Utvärderingsenheten, Lunds universitet. 77 s. (Rapport / Lunds universitet, Utvärderingsenheten; vol. 96:196)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Anders Persson, 1995, Lunds universitet : Sociologiska institutionen.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Anders Persson, 1994, [Publisher information missing].

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (3)