Osteologisk uppdragsforskning

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Analys med god vetenskaplig kvalité av osteologiska lämningar utförs på benmaterial från både människor och djuren. Analysen och dess målsättning anpassas efter beställarens behov och frågeställningar för att möta så hög standard som möjligt. Resultat och data från analysen dokumenteras i en databas och sammanfattas i en rapport till beställaren där resultat och tolkningar presenteras.

Verksamhetens avsikt är att främja forskningen på osteologiskt material, dels genom att prioritera en god vetenskaplig kvalité på analys och rapportering, dels genom att osteologiska rapporter och publikationer i största möjliga mån skall göras tillgängliga via internet. Tillgänglighet på osteologiska rapporter och osteologisk data har under lång tid varit ett problem inom skandinavisk arkeologi. Uppdrag osteolog ämnar skapa en långsiktig kunskapsuppbyggnad där vetenskaplig kvalitén står i fokus.

Verksamheten inkluderar analys och rapportering av osteologiskt material med både humant och animalt ursprung. Vi finns även till hands i samband med fältuppdrag för att hjälpa till med utgrävningsstrategier, att tolka benansamlingar samt gräva ut och dokumentera gravar etc. Dessutom kan vi erbjuda föreläsningar, skräddarsydd utbildning, provtagning för 14C-datering eller isotopanalyser liksom rådgivning angående fynd av osteologiskt material.
Då verksamheten bedrivs inom Lunds universitet och inte drivs som ett privatföretag agerar vi utan några vinstintressen. I och med verksamheten är knuten till Lunds universitet finns tillgång till ett stort referensmaterial, omfattande litteratur och inte minst i en forskarmiljö med en bred och omfattande osteologisk kompetens. Analyser utförs med tillgång till Lunds universitets zoologiska museums samlingar samt institutionen för arkeologi och antikens historias egna samlingar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012013/12/31

Participants

  • Magnell, Ola (PI)

Relaterad forskningsoutput

Stella Macheridis, 2013, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 17 s. (Reports in Osteology 2013:3; vol. 2013:3)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Helene Wilhelmson, 2013, [Publisher information missing]. 7 s. (Reports in Osteology; vol. 2013:1)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (22)