The influence of non-verbal and environmental factors on sentence comprehension in children

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet är att studera påverkan av icke-verbala faktorer som talhastighet, röstkvalitet och gester på barns språkförståelse, t.ex. i klassrummet. Har genomfört studier av påverkan av talhastighet (snabb, typisk, långsam) och röstkvalitet (typisk, dysfonisk). Andra parametrar i studierna är: arbetsminneskapacitet, exekutiva funktioner, brus i miljön.

Målet är att studera påverkan från icke-verbala faktorer som talhastighet, röstkvalitet och gester på barns språkförståelse. Hittills harvi studerar påverkan av talhastighet (fsnabb, typisk, långsam) och röstkvalitet (typisk, dysfonisk). Betydelsen av arbetsminneskapacitet och exekutiva funktioner relativt röstkvalitet och brus studeras också.
Ett av våra resultat är att långsamt tal kan hjälpa ett barn förstå när något är precis på gränsen till för svårt eller komplext och då barnet har tillräckligt välutvecklad arbetsminne. Denna studie visar också på vikten av att noga ta hänsyn till dynamiska aspekteri talet hos den som genomför ett så kallat standardiserat språktest. En annan av våra studier visar att en dysfonisk röst kan innebära att ett barn tvingas använda kapacitet till att hantera ljudsignalen på bekostnad av förståelse. Detta blir kritisktnär det handlar om förståelse som ligger på gränsen för barnets kapacitet. Våra resultat såhär långt har direkta implikationer för kliniska och forskningsmässiga sistuationer där man använder sig afv standardiserade språktester. Vidare har resultaten implikatoner för skolmiljö och skolsituationer. Här kommer vi forstsätta studierna med en digital lärar-karaktär, med vilken vi systematiskt kan variera olika apsketer och undersöka effekter på barns språkförståelse.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/01/012019/12/31

Participants