Påverkan på dygnsrytm av biomarkörer för stress och trötthet samt upplevd mental och fysisk trötthet hos kvinnor i repetitivt arbete

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/03/012003/12/31

Samarbetspartner

Participants