Pappersraseriet. Informationsöverflöd, kontorskommunikation och blanketter i Sverige 1920-1960.

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Papper har under 1900-talet varit ett av de vanligaste kommunikationsmedierna på svenska kontor. Kring 1950 formades kontorspappret såsom vi känner det i dag genom en standardisering av pappersformaten och av blanketternas form. Avhandlingsprojektet syftar till att förstå pappersmediet som sådant och det informationssamhälle som det var en viktig del av.

Avhandlingen syftar till att ge ett bidrag till kontorets mediehistoria genom att studera en av dess viktigaste medieformer, kontorspappret. Mer specifikt är syftet att beskriva och analysera de föreställningar och idéer om kontorspapper som kommunikationsmedium som uttrycktes i Sverige under första halvan av 1900-talet. Runt mitten av förra seklet formades kontorspappret såsom vi känner det i dag genom en standardisering av pappersformaten och av blanketternas form. Dessa två processer, debatten om standardiseringen av pappersformaten och standardiseringen av blanketter utgör avhandlingens två fallstudier. Att studera kontorspappret innebär att studera det informationssystem som kontoret utgjorde under tidsperioden. Genom en analys av standardiseringen av kontorspappret synliggörs idéer om ordning, rationalitet, byråkratisering, taylorisering och om informationssystemets industrialisering. Med avhandlingsprojektet vill jag genom att förstå pappersmediet skapa kunskap om det informationssamhälle som det var en viktig del av. Att studera pappersmediets standardisering blottlägger också föreställningar på ett mer allmänt plan om mediers potential att överföra information och att ordna kommunikation.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/09/012016/12/16

Participants