PARADYS project: Images of Self and Others in Decision Making Processes

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet med projektet var att studera olika förfaranden som tillämpas inom Europeiska unionen med avseende på medborgarnas deltagande i regleringen av avsiktlig utsättning av levande modifierade organismer. Samtalsanalytiska metoder användes för att analysera kommunikationsprocessen i dessa former av deltagande.

Projektet har en tvärvetenskaplig karaktär och för in ett nytt perspektiv i undersökningen av förfarandet i den administrativa regleringen av växtbioteknik (genmodifierade grödor). Vi har med samtalsanalytiska metoder främst studerat dynamiken av de sociala positioneringarna i olika debatter.

Sju länder deltog i forskningen: Tyskland, Ungern, Nederländerna, Irland, Italien, Sverige och Storbritannien. Det svenska tvärvetenskapliga teamet bestod av Jana Holsanova, Henrik Rahm, Mattias Baier och Håkan Hydén.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012004/12/31

Participants