Delaktighet som mål, mått och värde

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet tar sin utgångspunkt i livssituationen för långvarigt psykiskt sjuka och funktionshindrade. Syftet är att dels kartlägga delaktighetsbegreppet, dels att analysera delaktighetens värdegrund. Projektet utgör en del av forskningsprogrammet ”Delaktighet och sysselsättning - en meningsfull vardag”.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012011/12/31

Participants