Passiv i engelska: när är objektet objektlikt nog för att bli subjekt i en passiv

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I det här projektet undersöker vi restriktioner för passivbildning i engelska med hjälp av den experimentella metoden Magnitude Estimation. För att få en tydligare bild av förhållandet mellan objektsstatus och passivbildning, undersöker vi experimentellt hur olika kategorier av intransitiva verb, prepositionsverb och frasverb klarar av att bilda passiv.

I det här projektet undersöker vi restriktioner för passivbildning i engelska. Den traditionella beskrivningen av passiv i engelska menar att bara transitiva verb kan bilda passiv (1). Den beskrivningen är problematisk för meningar som (2)-(3):

1. The book was read (by Mary) (jmf: Mary read the book)
2. The bed has been slept in (jmf: Mary has slept in the bed)
3. The bed has been jumped on (jmf: Mary has jumped on the bed)

Till skillnad från ”the book” motsvarar ”the bed” inte ett objekt i den aktiva satsen. Verben ”sleep” och ”jump” är dessutom inte transitiva utan typiska intransitiva verb. Grammatikböckerna säger något svepande att ”prepositionsverb” ibland kan bilda passiv. Termen är oklar då ”sleep in” och ”jump on” inte är prepositionsverb av samma typ som t ex ”call on” eller ”refer to”, vilka f ö också bildar passiv. Frågan är alltså vad som räknas som objekt och vad som krävs av objektet för att det skall kunna bli subjekt i en passiv. Litteraturen har t ex föreslagit att bara objekt som är ”påverkade” kan bli subjekt i passiv - därav skillnaden mellan (4) och (5):

4. The police held the thief – The thief was held by the police
5. The oak barrels held the sherry – *The sherry was held by the oak barrels

Det är oklart om problemet i (5) verkligen har med bristen på ”påverkan” att göra, i synnerhet som meningen blir välformad om man byter prepositionen “by” mot “in”:

6. The sherry was held in the oak barrels
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31

Participants