Personalised virtual learning spaces to support undergraduates in producing research reports: two case studies

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Det här projektet syftade till att undersöka värdet av handledning av B-uppsatser (andra terminen på universitetsnivå)med hjälp av en internetbaserad lärmiljö.

Det här projektet undersöker handledning av B-uppsatser (andra terminen på universitetet) i engelsk sociolingvistik. Studenterna som ingick i studien stod inför sin första forskningsuppgift. Tillgång till effektiv handledning kan innebära en stor resurs för studenter, särskilt när de är nybörjare som forskare. Den här studien beskriver hur handledningen påverkades när läraren introducerade en web-baserad lärmiljö som erbjöd a) stegvisa instruktioner kring forskningsuppgiften och själva skrivuppgiften, och b)ökad tillgänglighet till handledare genom ökad möjlighet att kommunicera med handledaren. Studien visar att studenterna var överväldigande positiva till den web-baserade lärmiljön eftersom den ökade tillgängligheten till handledaren.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012009/12/31

Participants