Hur lexikala fraser processas och representeras hos andraspråksinlärare

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Populärvetenskaplig beskrivning

I detta projektet undersöks hur lexikala fraser processas och representeras av andraspråksinlärare (ASI). Genom en serie experiment försöker vi ta reda på om deskriptiva klassificeringar av ordkombinationer även har psykolingvistisk giltighet, om ASI processar ordkombinationer olikt från infödda talare av ett språk, och vilken roll modersmålet har för processen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Carrol, G., Conklin, K. & Henrik Gyllstad, 2016 aug 31, I : Studies in Second Language Acquisition. 38, 3, s. 403-443

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Henrik Gyllstad & Wolter, B., 2016 apr 29, I : Language Learning. 66, 2, s. 296-323 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)