Physiological methods to reduce sepsis in transrectal prostate biopsies.

Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning, Samarbete med industri, Samarbete med kommuner och landsting

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Nyckelord

StatusEj startat

Samarbetspartner

Participants