Planeringsarbeten för in-kind bidrag till experiment vid FAIR

Projekt: Forskning

Beskrivning

PI of part related to the R3B calorimeter in common FAIR (nuclear & hadron physics) application to VR.
StatusEj startat

Participants