Pompeji - återkomsten, ett utställningsprojekt

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Beskrivning

Projektet har utförts i samarbete mellan universitet och kulturinstitution. Det syftar till en utställning på Millesgården under läsåret 2014-2015. Utställningen presenterar Pompeji genom svenska konstnärers ögon, från 1700-talet till idag, parallellt med resultaten från det fältarbete som svenska arkeologer utfört på platsen sedan år 2000. Utställningen spinner på temat upplevelse och återskapande.

Sedan 2011 finns ett samarbete mellan Svenska Pompejiprojektet och Millesgården för att skapa en Pompejiutatällning. År 2013 fick projektet ett betydande stöd från Marcus och Amallia Wallenbergs stiftelse och period för utställningen Pompeji kunde gemomföras.

Populärvetenskaplig beskrivning

Utställningen Pompeji visades på Millesgården maj 2014-september 2015. Den var upplagd som en scenografisk rekonstruktion av huvudrummen (entré, atrium, tablinum och trädgård) i Caecilius Iucundus hus och bakom dem en utställning om projektets fältarbete samt av föremål med pompejansk anknytning i svenska samlingar, framförallt tänkt som en uppvisning av mottagande: föremål i svenska samlingar sedan tidigt 1700-tal fram till 1900-talet.
Som del av scenografin hade en betydande del originalföremål från Insula V1 (Caecilius Iucundus hus och de Grekiska epigrammens hus) inlånats från Pompeji och från Neapels arkeologiska nationalmuseum. Lånen omfattade också en serie föremål hittade under det svenska fältarbetet.
Till utställningen framställdes en film i 3D i samarbete med Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Filmen har efter utställningen visats på nätet och fått stor internationell uppmärksamhet.Den, liksom en bilddokumentation av utställningen kan nås över Pompejiprojektets hemsida: http://www.pompejiprojektet.se/
Utställningen besöktes av 65.000personer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012015/05/31

Participants

Related projects

(Deriverad från)

Anne-Marie Leander Touati, Margareta Staub Gierow, Arja Karivieri, Renée Forsell, Thomas Staub, Danilo Marco Campanaro, Stefan Lindgren, Hans Thorwid & Mats Holmlund

2000/01/012019/09/30

Projekt: Forskning

Visa alla (1)