Postantibiotiska framtider

Projekt: Nätverk

Beskrivning

Antibiotikaresistens är idag ett internationellt faktum och uppskattningsvis dör 50 000 människor varje år i Europa och USA på grund av att bakterier blivit resistenta. Men fantasin kan enkelt måla upp en än mer dystopisk framtid.Det uppskattas att år 2050 kommer tio miljoner människor att dö av infektioner som inte kan behandlas på grund av att bakterier blivit resistenta och därmed gjort antibiotikan ineffektiva. Denna typ av dystopier är en form av resor både bakåt och framåt i tiden, och där samhället beskrivs som något annat än vad vi är vana vid. Tanken om en postantibiotisk era går tillbaks till början av 1990-talet och den ökade kunskapen om resistens i kombination med frånvaron av nya antibiotika. Detta är en förändring som skulle kunna omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Men är framtiden så dystopisk? Och kan vi hitta alternativa vägar mot en postantibiotisk värld som är mer levbar? För att besvara dessa frågor tar Temat ett tvärvetenskapligt grepp och förutom medicin studeras frågeställningarna utifrån ett samhällsperspektiv med fokus på politik, kultur, kommunikation, arkitektur och andra discipliner som kan tydliggöra vad en levbar framtid är. Detta Tema undersöker hur både verkligheten och fantasin vävs samman i den antibiotiska eran, genom att undersöka möjliga framtider för en mer hållbar relation till antibiotika, infektioner och till det sociala livet.

Populärvetenskaplig beskrivning

Antibiotikaresistens är idag ett internationellt faktum och uppskattningsvis dör 50 000 människor varje år i Europa och USA på grund av att bakterier blivit resistenta. Men fantasin kan enkelt måla upp en än mer dystopisk framtid.Det uppskattas att år 2050 kommer tio miljoner människor att dö av infektioner som inte kan behandlas på grund av att bakterier blivit resistenta och därmed gjort antibiotikan ineffektiva. Denna typ av dystopier är en form av resor både bakåt och framåt i tiden, och där samhället beskrivs som något annat än vad vi är vana vid. Tanken om en postantibiotisk era går tillbaks till början av 1990-talet och den ökade kunskapen om resistens i kombination med frånvaron av nya antibiotika. Detta är en förändring som skulle kunna omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Men är framtiden så dystopisk? Och kan vi hitta alternativa vägar mot en postantibiotisk värld som är mer levbar? För att besvara dessa frågor tar Temat ett tvärvetenskapligt grepp och förutom medicin studeras frågeställningarna utifrån ett samhällsperspektiv med fokus på politik, kultur, kommunikation, arkitektur och andra discipliner som kan tydliggöra vad en levbar framtid är. Detta Tema undersöker hur både verkligheten och fantasin vävs samman i den antibiotiska eran, genom att undersöka möjliga framtider för en mer hållbar relation till antibiotika, infektioner och till det sociala livet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/10/012020/05/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Fredrik Brounéus, Stinne Glasdam, Kristofer Hansson, Rachel Irwin, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Lars Nordgren, Anna Tunlid, Maria Wemrell & Jonas Wrigstad, 2021 feb 24, Dagens nyheter (DN debatt) 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Anna Tunlid & Stinne Glasdam, 2021 feb 17, Att leva med bakterier : möjligheter till ett levbart immunitärt liv. Hansson, K., Levander, C. & Loodin, H. (red.). Lund: Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, s. 123-142

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fredrik Brounéus, Stinne Glasdam, Kristofer Hansson, Rachel Irwin, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Lars Nordgren, Linda Alamaa, Anna Tunlid, Maria Wemrell & Jonas Wrigstad, 2021 feb 17, Dagens nyheter (DN debatt).

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (7)