Framgångspotential

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

På 2000-talet ställs helt nya krav på bibliotekarier, mycket beroende på teknikutvecklingen. I det här projektet utforskas färdigheter och personliga egenskaper hos nyutbildade bibliotekarier. Syftet är att kartlägga och analysera dels arbetsgivarnas förväntningar och önskemål, dels i vilken utsträckning svenska studenter i biblioteks- och informationsvetenskap (B & I) motsvarar önskemålen.

Det ställs idag andra krav på bibliotekariers kompetens och professionalitet än för 20 år sedan. Förändringarna har påverkats både av IT-utvecklingen och av samhällsutvecklingen i stort. Alla bibliotekarier måste nu arbeta med både tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter, Internetresurser och webbaserade informationstjänster i både fysiska och digitala bibliotek. De nya förutsättningarna för yrket och frågan om framtidens kompetenskrav påverkar givetvis också innehållet i utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap (B & I).

I det här projektet har arbetsgivarnas förväntningar och önskemål om personliga egenskaper hos nya medarbetare identifierats och analyserats. Projektet innehåller också en undersökning av i vilken utsträckning svenska studenter i B & I motsvarar önskemålen. En grupp av B & I-studenterna har dessutom genomgått Cattell's 16PF personlighetstest. Testresultaten har jämförts både med arbetsgivarnas önskemål och med studenters självvärdering. Jämförelserna visar att studenterna har ganska god självkännedom och att arbetsgivarnas önskemål ofta kan uppfyllas, men att de ibland är orealistiska.

Kartläggningen av den framtida bibliotekariekårens potential ger viktigt och användbart underlag för både utbildning och rekrytering av professionell personal till biblioteks- och informationssektorn.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/01/012009/12/31

Participants

  • Olander, Birgitta (PI)