Powers and Truthmaking

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Modern metafysik försöker definiera sanningsgörarrelationen i modala termer. Detta är olyckligt då en sådan definition oftast ger upphov till tomma formaliteter och ontologisk inflation. I min doktorsavhandling försvarar jag synen på sanningsgörarteorin som ett förklaringsprojekt och att sanningar är grundade i kausala dispositioner och initialvillkor. Det är naturvetenskapen och inte metafysiken
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/09/012011/12/31

Participants