Att förutsäga de framgångsrika blomstringstrategierna för framtida klimat med hjälp av livshistoria teori och molekylär genetik

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • Klofibbla, ölandssolvända, korn, blomningstid

Beskrivning

En förskjutning av starten för växters blomning mot tidigare datum tillhör de mest väl dokumenterade biologiska effekterna av klimatförändringen, men de demografiska konsekvenserna är varierande och lite undersökta. Är dessa svar adaptiva eller kommer de att leda till minskningar? Är växternas inneboende anpassningsförmåga tillräcklig för att arten ska hålla jämna steg med förändringen till ett varmare klimat eller är det nödvändigt med naturligt urval?

Det molekylära maskineriet som reglerar när en växt ska börja blomma verkar ha skapats en gång och det är uppenbart att blomningstiden på molekylär nivå huvudsakligen styrs av temperatur- och daglängdsignaler. Teoretiska modelleringar av växtens olika faser i årscykeln kan användas för att förutspå dess framgång mätt i hur stor avkomma växten kan producera. Vi har nyligen gjort sådana moduleringar i relation till fenologiska förändringar.

Syftet med detta projekt är att förutsäga hur växter anpassar sina blomstringstider till klimatförändringar och vilka gener som är viktigast i denna process.

Populärvetenskaplig beskrivning

Blommor förknippar vi med vår och sommar och de pryder våra trädgårdar och parker. Vad man kanske inte ofta tänker på är att själva blomman är avgörande för växternas fortplantning. Det är också viktigt för växter exakt när under året de väljer att blomma. En växt som blommar för tidigt på året riskerar att drabbas av väderbakslag såsom frost och om en växt blommar sent kanske inte fröna hinner mogna innan det blir för kallt. För många växter är det också viktigt att blomma när det finns bin och andra insekter som kan pollinera blommorna. För växterna är alltså blomningen livsviktig och det gäller att optimera blomningen i tid och rum för att lyckas bilda så många frön som möjligt. I detta projekt kombinerar vi teoretiska modeller och molekylärgenetiska metoder för att förutsäga hur växter anpassar sina blomningstider till klimatförändringar och vilka gener som är viktigast i denna process.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012019/12/31

Samarbetspartner

Participants