Prediktion av lymfkörtelmetastaser I primär bröstcancer

Projekt: Forskning

Beskrivning

Målet med detta projekt är att förutsäga lymfkörtelmetastasering baserat på preoperativt insamlade kliniska och tumörrelaterade karakteristika tillsammans med klinisk och radiologisk utvärdering av axillen. Det slutgiltiga målet är att förse klinikerna med ett diagnostiskt verktyg för individuell kirurgisk behandling av axillen och möjligheten att undvika axillary staging för patienter med mycket låg risk för lymfmetastaser.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/01/01 → …

Participants