Förhistorisk avfallshantering: en zooarkeologisk studie av skräp, kultur och mänskligt beteende

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Alla samhällen producerar avfall, och alla samhällen måste därför också hantera det. Vad är avfall? Hur kan man relatera ett samhälles syn på avfall till hur sociala regler och organisering formas och skapas? Hur kan detta diskuteras utifrån djurben från arkeologiska kontexter? Detta projekt handlar om hur avfallshantering som kulturellt koncept kan användas inom zooarkeologiska studier.

Projektet utgår från djurbensmaterial från bronsåldersplatsen Asine i området Argolis, Grekland, utgrävda under svensk ledning under 1900-talet. Argolis är väldigt beforskat och ses pga. platsernas rika materiella kultur och storslagna arkitektur som högsäte för bl.a. den mykenska kulturen. Särkilt känt är området för sajterna Mykene och Tiryns.

I detta projekt analyserar jag djurben från Asine och Midea för att belysa den egeiska bronåldern (c. 3200-1100 f.v.t.) i området utifrån avfallshanteringsperspektivet. Med detta menas också att djurben inte nödvändigtvis haft samma innebörd och roll som de levande djur de en gång tillhört. Djurben från avfallsrelaterade kontexter i arkeologiska utgrävningar speglar också hur människor hanterat sitt avfall, vilket är en direkt konsekvens av social ordning och kulturella normer.

Genom detta vill jag också problematisera och teoretisera forskningsämnet, och framförallt bidra till tvärvetenskaplig metodutveckling där ämnena osteologi, arkeologi och antropologi vävs samman. Projektet kommer även att ge perspektiv till den forskning som görs kring hur människor förhåller sig till avfallshantering och klimatändringar i modern tid.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/09/012018/03/02

Participants

Relaterad forskningsoutput

Stella Macheridis, 2018 feb 2, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 300 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Stella Macheridis, 2017, I : Mediterranean Archaeology and Archaeometry. 17, 2, s. 159-174

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)