Förebyggande hembesök till seniorer

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • prevention, hälsofrämjande, hälsa, äldre personer

Beskrivning

Den äldre befolkningen ökar över hela världen, detta leder till utmaningar både på individ- och samhällsnivå. Med åldern kommer bland annat fysiska och sociala utmaningar som äldre personer måste hantera. Samhället kan komma att möta stora utmaningar i form av ökade kostnader för hälso- och sjukvård men också framtida bostadsplanering och infrastruktur som kräver anpassning till äldre personers behov. Förebyggande hembesök som görs i sju kommuner i nordöstra Skåne kan vara ett sätt att förbättra eller bevara hälsan hos äldre personer. Det finns idag mycket forskning kring hur olika risker så som malnutrition och fall kan förebyggas hos äldre personer. Men för att bidra till bättre hälsa behövs ett mer omfattande perspektiv, som involverar även hälsofrämjande insatser både på individ- och samhällsnivå som kan stärka äldre personers resurser. För att optimera effekten av de förebyggande hembesöken som erbjuds äldre personer behöver vi undersöka vilka hälsorelaterade resurser som är kopplade till hälsa och vilka rekommendationer som kan främja hälsa.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/03 → …

Participants