Prognostiska faktorer för lokala återfall och strålningsresistens

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Cancer och onkologi

Beskrivning

Allmänt accepterade riskfaktorer för utveckling av ett lokalt återfall är, förutom kvarvarande tumörceller i operationsärret: ung ålder, stor tumör och hög histologisk grad. Dessa faktorer är emellertid inte tillräckliga. Genom att använda oligonukleotid arrayer har vi funnit en genprofil associerad till utvecklingen av lokalrecidiv, trots att patienten fått postoperativ strålning, efter bröstbevarande kirurgi (strålningsresistens), och även, med något mindre statistisk styrka, kan identifiera patienter som inte behöver strålning.
Vi har påbörjat en studie, där vi använder fryst bröstcancervävnad, för att validera denna profil. Genom att använda helgenomssekvensering hoppas vi också kunna särskilja sanna lokala recidiv från nya primärtumörer.
Markörer involverade i strålningskänslighet och utveckling av lokala recidiv kommer också att studeras i patienter som deltog i en randomiserad klinisk prövning, för att utvärdera betydelsen av strålning efter bröstbevarande kirurgi. Paraffininbäddat material från både primärtumören och lokalrecidivet har samlats in från nästan 1,000 patienter som deltog i denna studie.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2000/01/03 → …

Participants