Prognostiska markörer vid cancer i lunga inkl. metastaserad kolorektalcancer

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Prognos, Lungcancer, Kolorektalcancer, Patologi

Beskrivning

Både primär lungcancer och metastaser av cancer från annat organ till lunga är vanligt. Vid begränsad sjukdom av primär icke-småcellig lungcancer är kirurgisk behandling förstahandsval. Likaså är kirurgisk behandling av kolorektalcancermetastaser till lunga aktuellt för en del patienter i livsförlängande eller botande syfte.

Det är önskvärt att bättre stratifiera vilka patienter som har nytta av kirurgi samt har nytta av ytterligare tilläggsbehandling (vanligtvis cytostatika) för minskad risk för recidiv eller tumörkontroll. Vid primär lungcancer är stadium viktigaste faktor för risk för recidiv, men även vid stadium I förekommer recidiv i ungefär hälften av fallen. För kolorektalcancer är bl.a. antal lungmetastaser samt extrapulmonella/extrahepatiska metastaser av betydelse, men även fler kända faktorer finns.

Detta projekt syftar till att undersöka om prognos går att förutsäga bättre genom vävnadsmarkörer och förbättring av stadieindelning. Huvudfokus är kolorektal- och lungcancer.

Ansvarig för projektet är Hans Brunnström, Klinisk patologi Lund, Region Skåne, och Avd. för Onkologi och Patologi, Lunds universitet. I olika delprojekt sker samarbete med andra forskargrupper vid Avd. för Onkologi och Patologi, Lunds universitet (Karin Jirström, Maria Planck/Johan Staaf, Mattias Belting) och Avd. för Thoraxkirurgi, Lunds universitet (Per Jönsson). Avhandlingsarbete för doktorand Halla Vidarsdottir ingår delvis i detta projekt (Hans Brunnström huvudhandledare).

Populärvetenskaplig beskrivning

Både cancer som uppstår i lunga och spridning av cancer från annat organ till lunga är vanligt och dödligt. Vid lungcancer med begränsad utbredning och vid begränsad spridning av tjocktarmscancer till lunga är behandlingen i första hand kirurgi. Det är dock viktigt att identifiera vilka patienter som har nytta av ett sådant större kirurgiskt ingrepp samt vilka patienter som har nytta av ytterligare behandling med t.ex. cytostatika ("cellgift") utöver operation. I detta projekt undersöks olika faktorer som kan hjälpa till att förutspå prognosen och risk för återfall vid cancer som uppstått i lunga och spridning av tarmcancer till lunga.
Kort titelPrognosmarkörer cancer
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/01/01 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Visa alla (1)