Programming in Physics Education

Projekt: ForskningUndervisning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Didaktik

Nyckelord

  • Programmering, Fysik, Didaktik, Simulering, Variationsteori, Social Semiotik

Beskrivning

Programmering har möjlighet att erbjuda en rad olika inlärningstillfällen när det används i fysikundervisning. Dessa aspekter av programmering har nu identierats, med hjälp av inlärningsmodeller och teorier, samt med hjälp av intervjuer med elever.

Vad programmering erbjuder för fysikundervisning sammanfattas i två papper samt en licentiatavhandling.

Populärvetenskaplig beskrivning

Studier kring hur programming kan användas i fysikundervisning. Analysen av programmering baseras på lärandeteorierna variationsteori och social semiotik.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012022/12/24

Participants

Relaterad forskningsoutput

Kim Svensson, Urban Eriksson, Ann-Marie Pendrill & Lassana Ouattara, 2020 apr 1, International Conference on Physics Education (ICPE) 2018. IOP Publishing, Vol. 1512. 012026. (Journal of Physics: Conference Series; vol. 1512).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Kim Svensson, 2020 feb 26, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 159 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Visa alla (3)