Projekt ANT: VIP (Very Integrated Program) Projekt för alkohol- and drogmissbrukare i Skåne – RCT för effekt av att lägga till hälsopromotion och rehabilitering till behandlingen av alkohol- and drogmissbrukare

Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

Beskrivning

Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka effekten av att integrera hälsoaktiviteter i behandlingen av alkohol- och drogberoende. VIP har först identifierat förekomsten av hälsa och samsjuklighet för män och kvinnor, och därefter i en randomiserad studie utvärderat effekten av hälsoaktiviteterna på levnadsvanor och effekt av beroendebehandling. Disputation planeras hösten 2019.
Kort titelVIP-projektet
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/032019/10/04

Participants