Offentlig diplomati och utländsk informationspåverkan i Sverige 1719-72

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Beskrivning

Detta forskningsprojekt handlar om hur en begynnande demokratisering i flera europeiska stater under 1700-talet på ett kvalitativt nytt sätt gjorde dessa sårbara för offentlig diplomati och utländska informations- och påverkanskampanjer. Syftet med projektet är att undersöka hur andra stater (främst Frankrike, Ryssland, Storbritannien och Danmark) sökte påverka den utrikespolitiska beslutsprocessen i det frihetstida Sverige (1719–72) via inhemsk offentlig opinion. Analytiskt riktas fokus mot hur särskilt den utländska desinformationen cirkulerade i det svenska mediesystemet. Den övergripande frågan är hur offentlig diplomati användes gentemot opinion, väljare och folkvalda i Sverige under denna period. Genom att förena forskningsfälten internationella relationer, diplomatihistoria och mediehistoria ger detta projekt nya historiska perspektiv på ett viktigt samtida samhällsfenomen.

Projektet finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse, men stöds även av Åke Wibergs stiftelse, Karl Staafs minnesfond och Stiftelsen Tornspiran.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012019/12/31

Participants