Folkbibliotek som kulturhus, del 2

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • folkbiblioteksutveckling, folkbibliotek, följeforskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Folkbibliotek är kulturinstitutioner med stort stöd hos allmänheten. I ett förändrat medielandskap ställs bibliotekens verksamheter inför nya utmaningar och i Region Skåne har ett antal projekt drivits där tanken varit att prova olika sätt att utveckla folkbiblioteken mot kulturhus i dialog med det omgivande lokalsamhället. I denna studie följs två av biblioteken efter att projekttiden löpt ut.

Region Skåne har stöttat utvecklingsprojekt vid tio folkbibliotek i regionen med målet att utveckla folkbiblioteken mot kulturhus i dialog med det omgivande lokalsamhället. I ett tidigare projekt följdes arbetet med dessa projekt vid tre folkbibliotek. I denna studie följs det fortsatta arbetet vid två av biblioteken: biblioteken i Arlöv och Ängelholm.

I projekten arbetade man på olika sätt med att vid biblioteken genomföra förändringar för att stärka folkbibliotekets roll i lokalsamhället och det formulerades då i termer av ett kulturhus. I Arlöv arbetade man specifikt med att bredda sin programverksamhet bland annat genom att knyta till sig en referensgrupp av användare. I Ängelholm har man arbetat med att i samband med behov av att renovera biblioteket även knyta samman verksamheten med bland annat kulturskolan och öppna upp för fler aktörer i ett så kallat Kulturstråk.

När projekttiden är slut så ska arbetet på olika vis fortsättas, erfarenheter från projekttiden ska tas tillvara och föras in i verksamheten. I denna studie ska detta arbete följas för att nå kunskap om hur förändringsarbete kan se ut sträckt över en längre tid samt ifrån olika aktörers perspektiv.

I studien används deltagande observationer, samtal och intervjuer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012016/12/31

Samarbetspartner

Participants

Related projects

Johanna Rivano Eckerdal

Region Skåne

2012/01/012013/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Johanna Rivano Eckerdal, 2016 apr 1, Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 60 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Rivano Eckerdal, J. (Inbjuden talare)
2016 dec 1

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Rivano Eckerdal, J. (Inbjuden talare)
2016 jun 8

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Visa alla (2)