Kvalititetssäkring

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Cancer och onkologi

Beskrivning

Analys av biomarkörer, för forskning eller i kliniken, från att ett prov tas till det slutgiltiga resultatet, består av tre faser: pre-analytisk, analytisk och post-analytisk. Kvalitetssäkring i samtliga delar är nödvändig.
Vi är involverade i SweQA (Swedish Quality Assurance) Breast Cancer. SweQA utför kvalitetssäkring, i alla tre faserna, av de biomarkörer som används rutinmässigt i kliniken vid bedömning av bröstcancer (ER, PgR, HER2. Ki67 och histologisk grad).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2000/01/03 → …

Participants