Drottning Kristinas självbiografi

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är en textkritisk utgåva av drottning Kristinas självbiografi.Denna, Histoire de la Reyne Christine, faite par elle mesme,dediee a Dieu(1681),föreligger i flera manuskriptvarianter. I den av mig ederade texten finns flera okända, intressanta utsagor av drottningen om hennes syn på kvinnor och kvinnlighet,och om hennes egen manlighet.Editionen utges av Vitterhetssamfundet 2014.

Projektet The literary works of queen Christina har finansierats av Vitterhetsakademien. Eva Haettner Aurelius ederar självbiografin Histoire de la Reyne Christine, faite par elle mesme, dediee a Dieu . Se Eva Haettner Aurelius, ”Mot det kvinnliga” i Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2004/01/012014/12/31

Participants