Textkritisk edition av Qusta Ibn Luqas bok om purgativa läkemedel

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Nytt medicinhistoriskt källmaterial i textkritisk utgåva.

Den medeltida medicinen i islam är en del av vetenskapshistorien som fortfarande är bristfälligt utforskad. Detta beror till stor del på att endast en mindre del av det bevarade och mycket omfattande källmaterialet finns tillgängligt i form av tillförlitliga texteditioner med översättning till moderna språk. Projektets syfte är att göra en hittills outgiven arabisk skrift om läkemedel tillgänglig för medicinhistorisk och språkvetenskaplig forskning genom utarbetande av en kommenterad textkritisk edition med engelsk översättning och indices över materia media och tekniska termer. Texten är tillskriven läkaren, matematikern och astronomen Qusta Ibn Luqa (fl. ca 860) som har visat sig vara en betydelsefull men länge negligerad gestalt i vetenskapshistorien. Qusta var också en nyckelfigur i den grekisk-arabiska översättningsrörelsen som pågick mellan 750 och 950 och resulterade i att nästan all grekisk naturvetenskaplig facklitteratur översattes till syriska och arabiska. Qusta Ibn Luqas samlade produktion omfattar ca 60 skrifter av varierande längd varav knappt en tredjedel finns utgiven.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/01/012004/12/31

Participants