Textkritisk edition av Qusta Ibn Luqas bok om beredning av purgativa läkemedel

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Nytt medicinhistoriskt källmaterial i textkritisk utgåva.

Syftet med projektet är att ge ytterligare ett bidrag tillrekonstruktionen och friläggningen av läkaren, matematikern, astronomen mm. Qusta Ibn Luqas (fl. ca 860) vetenskapliga produktion genom att ge ut en av hans bevarade skrifter i en textkritisk utgåva med engelsk översättning, kommentarer och indices. Qusta Ibn Luqa var verksam vid det Abbasidiska hovet i Bagdad och Samarra under mitten och senare delen av 800-talet. Han var en medicinsk auktoritet i sin samtid och också en nyckelfigur i den grekisk-arabiska översättningsrörelse. Denna rörelse nådde sin höjdpunkt under 800-talet och resulterade i att nästan hela den grekiska naturvetenskapliga facklitteraturen översattes till syriska och arabiska. Den text som ges ut inom ramarna för detta projekt är Qusta Ibn Luqas pro memoria “Om beredning av renande läkemedel”.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012005/12/31

Participants