Läsares interaktion med nättidningar

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur interagerar vi med nättidningar? Projektet utgår ifrån ett autentiskt empiriskt material och använder både experimentella och kvalitativa metoder för att få fram generella beteendemönster, attityder och preferensen när det gäller läsning i det nya mediet.

Interaktion med nättidningar skiljer sig betydligt från läsning i papperstidningar. Nättidningar är exempel på nätverksstrukturen, som utmärks av att det inte finns något huvudspår för navigering. Friheten att välja vägar på nätet är förenad med faran att få problem med orienteringen. Det är kognitivt krävande att bilda sig en mental karta över en webbplats, eftersom det inte går att få en fullständig översikt över de besökta webbplatserna och den underliggande hierarkiska strukturen. Många saknar sökstrategier och föredrar därför synliga alternativ och interaktionsmöjligheter. De väljer ingångar som är omedelbart tillgängliga och som de känner igen. Missvisande länkar upplever de som mycket förvirrande.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012001/12/31

Participants