Att läsa mönster: Kvinnor, kläder och grafisk kultur i Sverige 1881-1981

Projekt: Forskning

Beskrivning

I projektet avser jag att utifrån ett bokhistoriskt perspektiv undersöka och analysera den grafiska kulturens funktion och betydelse för utvecklingen, spridningen och användningen av pappersmönster för kvinnors privata klädproduktion i Sverige 1881-1981. Kläder måste alla använda och förhålla sig till: De fungerar som skydd men även som sociala markörer, handelsvaror, konstyttringar och protestmedel. Kläder rymmer många föreställningar om sexualitet, kreativitet och identitet, och med utgångspunkt i klädmönstret kan därmed olika samhälleliga och kulturella fenomen belysas.

Projektet har tre specifika mål:
1) Belysa hur kommersiella pappersmönster producerades och spreds, genom att undersöka och kartlägga den svenska mönsterproduktionens historia under 100 år, med utgångspunkt i mönstertidskrifter.
2) Ge nya insikter till läsningens historia med ett fokus på användarna av instruktiva mönster. Jag vill undersöka hur mönstren mottogs och användes, och visa hur tryckta bokstäver, siffror, linjer och prickar på papper kunde skapa drömmar, inspirera kvinnor och bidra till demokratiseringen av modet.
3) Öka förståelsen för den grafiska produktionens roll i uppkomsten av nya tankemönster, genom att analysera vilken roll pappersmönster spelade i utvecklingen och spridningen av nya idéer och ideal för kvinnor inom mode och privat klädproduktion.

Populärvetenskaplig beskrivning


Kort titelAtt läsa mönster
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012023/03/31

Participants