Real-time Data ASG, Pufendorf IAS

Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

Beskrivning

Advanceds study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Populärvetenskaplig beskrivning

Denna ASG för samman fakulteterna för naturvetenskap (fysik, matematik, astronomi), teknik (EIT), samhällsvetenskap (psykologi) och juridik för diskussion och undersökning av lösningar på denna utmaning på området datainsamling och dataanalys i realtid. I det traditionella paradigmet för datainsamling och dataanalys måste data lagras innan de analyseras. I de lösningar som undersöks av denna ASG sker dock insamling och analys av data nästan samtidigt (i realtid).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/09/012020/08/31

Participants