Redovisningens reglering och praktik: Onoterade företags redovisningsval (Non-listed companies accounting choices)

Projekt: Forskning

Beskrivning

Föreliggande forskningsprojekt studerar hur vilka faktorer som påverkar onoterade företags val av redovisningsprinciper och -praxis.
StatusEj startat

Samarbetspartner

Participants