Svensk republikanism? En undersökning av politiska idéer i svenskt 1800-tal

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Populärvetenskaplig beskrivning

I detta projekt vill vi visa att många av de politiska idéer som torgfördes i Sverige under 1800-talet, och som vanligen betraktats som liberala, snarare bör kallas republikanska. Tidsperioden är ungefär 1790 till 1880. Utöver mig är ytterligare tre forskare delaktiga i projektet: Lena Halldenius, Victor Lundberg och Magnus Olofsson.
Projektet har inte beviljats medel, men jag fortsätter att i någon utsträckning bedriva forskning inom denna ram.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012019/12/31

Participants